CONTACT US

XXACT
Address:
 
8 King Street E., Suite 1510
Toronto, Ontario M5C 1B5

Email : info@xxact.com

Tel: +1 416-504-5959

© 2020 by XXACT Inc. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon